WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawstwo majątkowe 

Nasze Biuro posiada zespół inżynierów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania Operatów Szacunkowych i Wycen Nieruchomości. Przepisem regulującym prace rzeczoznawców majątkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowegoDz. U. nr 207/2004, poz. 2109 oraz nr 196/2005 poz. 1628 (1)
Wykonujemy operaty szacunkowe dla m.in.:

  • Określenie wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych
  • Określenie wartości do celów ustalenia ceny sprzedaży
  • Określenie wartości do celów sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości
  • Ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji
  • Ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
  • Ustalenia czynszu dzierżawnego
  • Opłacalności inwestowania w nieruchomości
  • Dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp. Ubezpieczenia
  • Oraz w innych celach określonych przez klienta.

Przytoczone przepisy

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109.               

Więcej informacji z zakresu Wyceny Nieruchomości i Rzeczoznawstwa majątkowego uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

tel. 608 391 646

gasiorowski@biurokonstruktor.com.pl

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY | BIEGŁY SĄDOWY | OPINIE SĄDOWE | EKSPERTYZY BUDOWLANE