WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawstwo majątkowe 

Nasze Biuro posiada zespół inżynierów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania Operatów Szacunkowych i Wycen Nieruchomości. Przepisem regulującym prace rzeczoznawców majątkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowegoDz. U. nr 207/2004, poz. 2109 oraz nr 196/2005 poz. 1628 (1).

Wykonujemy operaty szacunkowe dla m.in.:

  • określenia wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
  • określenia wartości do celów ustalenia ceny sprzedaży,
  • określenia wartości do celów sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości,
  • ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji,
  • ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
  • ustalenia czynszu dzierżawnego,
  • określenia opłacalności inwestowania w nieruchomości,
  • dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp., ubezpieczenia,
  • oraz w innych celach określonych przez klienta.

Przytoczone przepisy:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109.

Więcej informacji z zakresu Wyceny Nieruchomości i Rzeczoznawstwa majątkowego uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl