Wycena nieruchomości – na czym polega?

Nieruchomości pochodzące z rynku wtórnego różnią się od tych z rynku pierwotnego przede wszystkim tym, że wcześniej były przez kogoś wykorzystywane i nie są nowe. W obu przypadkach przydatne, czy nawet konieczne, może okazać się przeprowadzenie rzetelnej wyceny, której podjąć się może rzeczoznawca.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy, bo tak inaczej mówi się o wycenie nieruchomości, jest mającym formę pisemną dokumentem, który sporządzony może zostać przez przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości różnego rodzaju ma jedną zasadniczą zaletę. Pozwala poznać faktyczną wartość mieszkania, domu, magazynu, działki budowlanej i wszelkich innych nieruchomości. Proces wyceniania danej nieruchomości polegać może na porównaniu jej do kilku innych podobnych lub wzięcie pod uwagę średniej występującej na rynku nieruchomości.

Kiedy przydaje się wycena nieruchomości?

Nietrudno jest się domyślić, że wycena danego budynku przydać się może przede wszystkim w sytuacji, gdy chcemy kupić lub sprzedać daną nieruchomość. W obu przypadkach zależało nam będzie przecież na poznaniu faktycznej ceny, by nie przepłacić podczas zakupu lub by jak najwięcej zyskać podczas sprzedaży. To jednak nie jedyna sytuacja. Wycena przydaje się też również, gdy bank musi poznać wartość budynku w celu przyznania nam kredytu hipotecznego lub gdy chcemy dokonać podziału majątku.