URZĄDZENIA POMIAROWE

URZĄDZENIA POMIAROWE WYKORZYSTYWANE DO BADAŃ I POMIARÓW

 

INWETARZYZACJE FOTOGRAFICZNE OBIEKTÓW -CYFROWE

Profesjonalny boroskop 8833FB pozwala na łatwą inspekcję trudno dostępnych miejsc takich jak kanały wentylacyjne, szczeliny, wąskie otwory itp. Wyposażona jest w bezprzewodowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5″  umożliwiający zapis odebranego obrazu ma karcie microSD o pojemności nawet 32GB (co pozwala na zarejestrowanie ok 20h filmu). Wodoodporna kamera o średnicy 9mm została umieszczona na elastycznym przewodzie światłowodowym o długości 1m dzięki czemu łatwo wprowadzić ją w trudno dostępne miejsce, które ma zostać sprawdzone. Obiektyw kamery oferuje  trzykrotne zbliżenie, Co znacząco zwiększa możliwości urządzenia i pozwala na identyfikacje nawet bardzo małych przedmiotów. Możliwa jest praca w miejscach całkowicie pozbawionych światła – w okół obiektywu zamontowane zostały oświetlające diody LED z możliwością regulacji natężenia światła.GosCam umożliwia rejestracje video i zdjęć w rozdzielczości 640×480. Kamera zestawu GosCam zasilana jest czterema akumulatorami AA, natomiast monitor posiada osobne zasilanie w postaci dedykowanego akumulatora.

 

BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

MłotekSilverSchmidt

Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N.

•Nieniszczące badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz kontrola jednolitej jakości betonu (badania bezpośrednie oraz na prefabrykatach)

•Wykrywanie uszkodzonych stref
•Przesyłanie danych do PC oraz drukarki
•Obróbka wyników w oprogramowaniu ProVista

Jesteś inwestorem,wykonawcą, administratorem  nie jesteś pewien co do jakości betonu w elemencie konstrukcyjnym dzwoń. Pomiary realizowane na podstawie PN-EN 12504-2 oraz Instrukcja ITB nr 210/1977.

BADANIA DREWNA W KONSTRUKCJI

WOODTESTER narzędzie pomiarowe do analizy jakości drewna. WOODTESTER mechaniczny młotek do badania drewna jest jedynym instrumentem na rynku do analizy właściwości mechanicznych elementów drewnianych w terenie. WOODTESTER jest innowacyjnym narzędziem, które pozwala na dokładne i rzetelne uzyskanie informacji na temat jakości badanego materiału. WOODTESTER należy do rodziny sprawdzonych młotków, od których odziedziczył takie cechy jak łatwość w użyciu, wszechstronność. Sprawdzanie jakości i klasy drewna dostarczonego na budowę.

 

BADANIA WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH, DREWNA I POWIETRZA

Wilgotnościomierz WIM-90 umożliwia (jednym przyrządem, bez korzystania z tabel i wzorców) pomiar wilgotności: drewna, podłoża betonowego i powietrza. Jest to możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w odpowiednie elektrody. Znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, w budownictwie przy pracach wykończeniowych itp. Pomiar wilgotności podłoża oparty jest na pomiarze rezystancji i spełnia wymagania brytyjskiej normy BS.5352;1983. Przed pomiarem należy wywiercić w podłożu dwa otwory a następnie włożyć w nie elektrody. Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest sensorem chemicznym (związki celulozy). Umożliwia pomiar w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp. Przy pomiarze wilgotności drewna wykorzystane są charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD-100

BADANIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w firmach, instytucjach, budynkach użyteczności publicznej  oraz wszelkich miejscach gdzie wymagana jest odpowiednia jakość oświetlenia.

•Pomiary natężenia światła w miejscach pracy zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
•Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi.

•Pomiary zgodnie z normami PN-EN 1838:2005; PN-EN 50172 oraz polskimi PN-EN 12464-1:2004 ; PN-84/E-02033 ; PN-84/E-02034 ; PN-71/B-02380 ; PN-84/E-02035.

•Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania!!!
•Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy.

•Okresowe przeglądy i Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.


POMIAR CIĄGÓW KOMINOWYCH SPRAWNOŚCI WENTYLACJI

•Pomiary poprawności ciągu kominowego i wentylacji

•Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania!!!

•Okresowe przeglądy ciągów kominowych i wentylacji!!!

Pomiary wykonujemy certyfikowanym Anemometrem. Można nim określić prędkość przepływu powietrza w otworze kratki wywiewnej w m/s. Znając pole powierzchni przekroju kratki w m2 można obliczyć ilość usuwanego powietrza w ciągu jednej godziny: Q [m3/h] = V [m/s] * S [m2] * 3600. Ilość powietrza powinna być zgodna z przewidzianą w PN-83/B-03430. Wartość zbyt niska nie zapewnia wystarczającej wentylacji, zbyt wysoka powoduje niepotrzebne wychładzanie pomieszczeń.

 

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

•Sprawdzanie ciągłości obwodu

•Pomiar rezystancji izolacji
•Pomiar impedancji pętli zwarcia
•Pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych
•Pomiar napięcia dotykowego
•Pomiar napięcia przemiennego
•Współpraca z polskim oprogramowaniem PROTON+, służącym do sporządzania protokołów z badań instalacji elektrycznych
•Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania!!!