RZECZOZNAWCY

Rzeczoznawcy i Biegli z zakresu budownictwa

Nasze Biuro posiada zespół specjalistów rzeczoznawców i biegłych sądowych posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do izb inżynierów pozwalające wykonywać różnego rodzaju opracowania z zakresu:

 • EKSPERTYZY BUDOWLANE
 • OPINIE TECHNICZNE
 • OPINIE PRZED SĄDOWE
 • ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH
 • OCENA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH
 • WADLIWIE WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
 • AWARIE,USZKODZENIA BUDYNKÓW
 • SZACOWANIE STRAT
 • KOSZTORYSY
 • WYCENY – OPERATY SZACUNKOWE
 • PODZIAŁY BUDYNKÓW
 • I WIELE INNYCH

ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

 • RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
 • BIEGŁY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE P.POŻ. ORAZ BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY I ERGONOMII
 • BIEGŁY  Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE SANITARNYM

DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

BIEGŁY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,POLSKIEGO ZAWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

UPRAWNIONY INŻYNIER BUDOWNICTWA

 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98
 • z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wykładowca na Wydziale Architektury,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB   nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Ślaskiej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/8495/13

Uprawnienia rzeczoznawcy, uprawnienia budowlane:

 1. Uprawnienia i nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.
 2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.
 3. Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego
 4. Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.
 5. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .
 6.  Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia:

 1. Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową – Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce.
 2. Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach.
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice.
 4. Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie.
 5. Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie, Oddział w Katowicach.

Więcej informacji z zakresu rzeczoznawstwa i opinii uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

 rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl

mgr inż. Jakub Kolasa

tel. 608 391 646

kolasa@biurokonstruktor.com.pl