RZECZOZNAWCY

Rzeczoznawcy i Biegli z zakresu budownictwa

Nasze Biuro posiada zespół specjalistów rzeczoznawców i biegłych sądowych posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do izb inżynierów pozwalające wykonywać różnego rodzaju opracowania z zakresu:

 • EKSPERTYZY BUDOWLANE
 • OPINIE TECHNICZNE
 • OPINIE PRZED SĄDOWE
 • ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH
 • OCENA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH
 • WADLIWIE WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
 • AWARIE,USZKODZENIA BUDYNKÓW
 • SZACOWANIE STRAT
 • KOSZTORYSY
 • WYCENY – OPERATY SZACUNKOWE
 • PODZIAŁY BUDYNKÓW
 • I WIELE INNYCH

ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

 • RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
 • BIEGŁY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE P.POŻ. ORAZ BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY I ERGONOMII
 • BIEGŁY  Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE SANITARNYM

Dr inż. Krzysztof Michalik DCE, PhD

Doctorate in Civil Engineering UNW NY USA

JEDYNY RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W POLSCE POSIADAJĄCY WSZELKIE UDOKUMENTOWANE UPRAWNIENIA RÓWNOCZEŚNIE W ZAKRESIE OCENY JAKOŚCI PROJEKTOWANIA I ROBÓT BUDOWLANYCH JAK I KOSZTORYSOWANIA  I  SZKÓD GÓRNICZYCH 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY CRRB nr 116/98R W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH NR 116/98R 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 8/98 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO  

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 2743 POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, SZKÓD GÓRNICZYCH, ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH, KOSZTORYSOWANIA I EKONOMIKI W BUDOWNICTWIE

NADANE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZITB KOMITET RZECZOZNAWSTWA W WARSZAWIE  

RZECZOZNAWCA nr 00116 PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ DO SPRAWA JAKOŚCI I USŁUG W SPECJALNOŚCI: BUDOWNICTWO OGÓLNE (OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SZKODY GÓRNICZE) USTANOWIONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH  

BIEGŁY SKARBOWY nr UNP 2401-013355

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ UPRAWNIONY DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWEGO USTANOWIONY PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH  

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 611/84, 629/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 58/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE DRÓG 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 393/85 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ 

 CZŁONEK ŚLASKIEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  nr SLK/BO/8495/13

WYKŁADOWCA AKADEMICKI 

AUTOR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, KSIĄŻEK I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI INŻYNIERSKICH I NAUKOWYCH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING IBASE, ZURICH, SWITZERLAND ORAZ CZŁONEK INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS UNIVERSAL ASSOCIATION OF CIVIL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS IRED UCASE, NEW YORK, USA.

 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98
 • z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wykładowca na Wydziale Architektury,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB   nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Ślaskiej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/8495/13

Uprawnienia rzeczoznawcy, uprawnienia budowlane:

 1. Uprawnienia i nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.
 2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.
 3. Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego
 4. Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.
 5. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .
 6.  Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia:

 1. Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową – Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce.
 2. Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach.
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice.
 4. Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie.
 5. Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie, Oddział w Katowicach.

Więcej informacji z zakresu rzeczoznawstwa i opinii uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

 rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl

mgr inż. Jakub Kolasa

tel. 608 391 646

kolasa@biurokonstruktor.com.pl