CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

EKSPERTYZY BUDOWLANE OPINIE PRZED SĄDOWE

USTALANIE PRZYCZYN I KOSZTÓW WADLIWIE WYKONANYCH

ROBÓT BUDOWLANYCH

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych i Biegłych z zakresu Budownictwa ul. Kolonia Stella 26 w Chrzanowie odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

 1. Kto wykonuje opinie i ekspertyzy budowlane?Opinie, ekspertyzy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawcę Budowlanego w zakresie projektowania ,realizacji obiektów budowlanych i robót wykończeniowych wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych CRRB Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ,członka Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego wszelkie uprawnienia budowlane oraz będącego zaprzysiężonym biegłym sądowym z zakresu budownictwa , czyli osoby posiadające najwyższe uprawnienia z zakresu budownictwa. Jako Biegły Sądowy Rzeczoznawca może występować jedynie na zlecenie organów procesowych.
 2. Czy osoby posiadające tytuły naukowe mogą wykonywać ekspertyzy budowlane?Tak, o ile posiadają uprawnienia budowlane w specjalności związanej z wykonywaną ekspertyzy budowlaną. Zgodnie z Prawem Budowlanym opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Tytuły naukowe tj. (inż. , mgr inż. , dr inż., prof. dr inż.) mogą, co najwyżej dodatkowo podkreślić doświadczenie zawodowe osoby sporządzającej dane opracowanie.
 3. Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?Ekspertyza budowlana powinna zawierać:
  • określenie przyczyn powstania niekorzystnego zjawiska (tj. uszkodzenia, zniszczeń, źle wykonanych robót budowlanych itd.),
  • określenie sposobu naprawy,
  • określenie kosztu naprawy stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. Czy ekspertyza musi zawierać sporządzone badania?Zależy to od zakresu prac i charakteru ekspertyzy budowlanej, jednak w większości przypadków tylko poprzez wykonanie odpowiednich badań można określić przyczyny wystąpienia nieprawidłowości na obiekcie.
 5. Jak długo wykonuje się ekspertyzę budowlaną?Najczęściej jest to okres od 2 do 6 tygodni od momentu zlecenia wykonania. Zdarzają się jednak przypadki gdzie niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych i okres ten może wynieść nawet kilka miesięcy.
 6. Jak szybko Biuro może przyjąć do realizacji ekspertyzę budowlaną?Jest to sprawa indywidualna dla każdego przypadku i zależna od tego czy w danej chwili Biuro  może skierować Rzeczoznawcę Budowlanego o wymaganej specjalności do wykonania opracowania. Jednak z reguły przyjęcie zlecenia trwa do 7 do 14 dni.
 7. Czy poniosę później jakieś dodatkowe koszty (np. związane z uzupełnieniem ekspertyzy, stawiennictwem się rzeczoznawcy budowlanego w sądzie)?Nie, oferta cenowa zawiera już wszystkie koszty związane z wykonaniem ekspertyzy tj. dojazdy, spotkania z prawnikami zleceniodawcy, stawiennictwo w sądzie, konsultacje, uzupełnienie ekspertyzy (o ile nie będzie to wymagać wykonania dodatkowych płatnych badań).
 8. Jak długo jest ważna ekspertyza budowlana?To jest uzależnione od charakteru ekspertyzy oraz celu jakiemu miała służyć, jednak ze względu na ciągły pogarszający się stan obiektu, lub usterki, należy przyjąć, że tezy przyjęte w ekspertyzie budowlanej są ważne 6- 12 miesięcy od daty jej sporządzenia.

  Na cenę wykonania ekspertyzy budowlanej mają wpływ następujące składniki:

  • rodzaj wykonywanej ekspertyzy,
  • cel wykonywanej ekspertyzy,
   • do celów prywatnych,
   • do celów administracyjnych,
   • do celów sądowych,
  • termin wykonania ekspertyzy,
  • rodzaj wycen i kosztorysów: uproszczone, wskaźnikowy, scalony, szczegółowy,
  • rodzaj wykonywanych badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych,
  • rodzaj i wielkość wykonywanych prac odkrywkowych,
  • naprawa elementów po wykonaniu prac odkrywkowych,
  • lokalizacja obiektu oraz ilość wyjazdów.