Legalizacja samowoli budowlanej – co warto o niej wiedzieć?

Na przestrzeni wielu lat ludzie budowali różnego rodzaju budynki mieszkalne i inne budowle na przeróżne sposoby i zgodnie z różnymi zasadami. Prawo związane z budownictwem musiało jednak z biegiem czasu zostać uporządkowane i na ten moment tak się składa, że przed rozpoczęciem budowy całkiem sporej liczby różnych konstrukcji trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, co nie zawsze jest zadaniem wystarczająco łatwym.

Czym jest samowola budowlana i co za nią grozi?

Samowola budowlana ma tak naprawdę miejsce wtedy, gdy obiekt budowlany wykonany został bez pozwolenia na budowę. Tyczy się to jednak nie tylko postawienia budynku jako takiego. Z samowolą budowlaną mamy również do czynienia w przypadku:

  • wykonania części budynku,
  • dokonanie zmian w konstrukcji dachu,
  • adaptacji poddasza,
  • rozbudowy budynku,
  • wykonania budynku z odstępstwem od projektu,
  • wykonania budynku z od pozwolenia na budowę.

Samowola budowlana jest przestępstwem i nie ulega przedawnieniu. Grozi za nią kara grzywny, ograniczenia wolności do 2 lat zgodnie z artykułem 90 Prawa Budowlanego. Zgodnie z Kodeksem Karnym osoba, która dopuściła się samowoli budowlanej, może być ścigana.

Sposób rozwiązania problemu, czyli legalizacja samowoli budowlanej

Choć kiedyś, legalizacja samowoli budowlanej nie była zadaniem łatwym (a wręcz przeciwnie), to obecnie dana osoba (np. inwestor), która chciałby dokonać legalizacji budowlanej może zrobić to bez większych obaw. Istnieje jednak pewien warunek. Konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. Niestety istnieje swego rodzaju kara dla osób, które złamią przepisy budując samowolnie np. dom. Legalizacja samowoli budowlanej kosztuje 50 tys. zł.