INFORMACJE O RZECZOZNAWCY

Dr inż. Krzysztof Michalik DCE, PhD

Doctorate in Civil Engineering UNW NY USA

JEDYNY RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W POLSCE POSIADAJĄCY WSZELKIE UDOKUMENTOWANE UPRAWNIENIA RÓWNOCZEŚNIE W ZAKRESIE OCENY JAKOŚCI PROJEKTOWANIA I ROBÓT BUDOWLANYCH JAK I KOSZTORYSOWANIA  I  SZKÓD GÓRNICZYCH 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY CRRB nr 116/98R W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH NR 116/98R 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 8/98 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO  

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 2743 POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, SZKÓD GÓRNICZYCH, ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH, KOSZTORYSOWANIA I EKONOMIKI W BUDOWNICTWIE

NADANE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZITB KOMITET RZECZOZNAWSTWA W WARSZAWIE  

RZECZOZNAWCA nr 00116 PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ DO SPRAWA JAKOŚCI I USŁUG W SPECJALNOŚCI: BUDOWNICTWO OGÓLNE (OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SZKODY GÓRNICZE) USTANOWIONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH  

BIEGŁY SKARBOWY nr UNP 2401-013355

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ UPRAWNIONY DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWEGO USTANOWIONY PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH  

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 611/84, 629/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 58/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE DRÓG 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 393/85 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ 

              CZŁONEK ŚLASKIEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  nr SLK/BO/8495/13

WYKŁADOWCA AKADEMICKI 

AUTOR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, KSIĄŻEK I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI INŻYNIERSKICH I NAUKOWYCH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING IBASE, ZURICH, SWITZERLAND ORAZ CZŁONEK INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS UNIVERSAL ASSOCIATION OF CIVIL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS IRED UCASE, NEW YORK, USA.

1 2
Dr.dipl.eng.Krzysztof Michalik M.Sc.,Ph.D.,DCE

member of IABSE Individual Membership number 435623

Dr.dipl.eng.Krzysztof Michalik MSc,DCE

senior member of IRED UACSE nr SNM 10100054192

WYKŁADOWCA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

 • Biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany decyzją prezesa sądu okręgowego w katowicach nr adm.0151-148/13 z dnia  9 kwietnia 2013 roku , decyzją prezesa sądu okręgowego w bielsku-białej nr  a-01420/131/13 z dnia  17 pażdziernika  2013 roku, decyzją prezesa sądu okręgowego w częstochowie nr adm-0131-151/2013 z dnia  2 listopada  2013 roku, decyzją prezesa sądu okręgowego w gliwicach nr adm.0131-105/13 z dnia  7 czerwca 2014 roku, decyzja prezesa sądu okregowego w krakowie nr. Adm.511-1-1/15/so z dnia 23 stycznia 2015 roku o ustanowieniu biegłym z zakresu budownictwa.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98
 • z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wykładowca na Wydziale Architektury,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB   nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Małopolskiej  Izba Inżynierów Budownictwa nr MAP/BO/1803/01
 • Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Uprawnienia rzeczoznawcy, biegłego sądowego, uprawnienia budowlane:

1.Uprawnienia i nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.

2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Ustanowienie Biegłym Sądowym z Zakresu Budownictwa w szczególności:

technologii robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych, konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie, diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg, utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych, wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót budowlanych, oceny projektów architektoniczno-budowlanych, podziały budynków, odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego ,określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań.

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

4.Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

5.Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

6.Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .

7. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową – Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach

3.Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w Katowicach

** IABSE

International Association for Bridge and Structural Engineering Zurich, Switzerland

The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) is a scientific / technical Association, comprising of members in 100 countries and counting 48 National Groups worldwide. Founded in 1929 it has its seat in Zurich, Switzerland. The President of IABSE (2013-2016) is David A. Nethercot, UK. IABSE deals with all aspects of structural engineering: the science and art of planning, design, construction, operation, monitoring and inspection, maintenance, rehabilitation and preservation, demolition and dismantling of structures, taking into consideration technical, economic, environmental, aesthetic and social Aspects. The term „Structures” includes bridges, buildings and all types of civil engineering structures, Composed of any structural material.

**IRED UACSE

 

International Research Engineers and Doctors Universal Association of Civil, Structural And Environmental Engineers
New York, USA

International Research Engineers and Doctors New York, USA UACSE stands for Universal Association of Civil, Structural and Environmental Engineers. UACSE is registered non-profit society to promote research. UACSE publishes its journals and organizes coferences. IRED welcome professors and Industry professional and Researchers who want to join UACSE. Universal Association of Civil, Structural and Environmental Engineers is an association for Engineers in the field of Civil, Structural and Environmental Engineering and other Related areas. IRED Headquarters 42 Broadway, Suite 12-217, New York,NY 10004, USA Tel: +1-(212) 901-3781  Fax: +1-(212) 901-3786.