I KONFERENCJA OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

start

Materiały konferencyjne

Spis treści

Wprowadzenie……………………………………………………………………………………. 6
Plik: 01-06_spis treści [1-6].pdf

CZĘŚĆ I  –  ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

I.1.  Andrzej KOWALSKI    …………………………………………………………………… 7
Podziemna eksploatacja węgla kamiennego i deformacje powierzchni w górnośląskim zagłębiu węglowym

Plik: I.1. A Kowalski [7-24].pdf

I.2.   Marian KAWULOK  …………………………………………………………………….25
Oddziaływania górnicze Sprawdzanie stanów granicznych konstrukcji lokalizowanych na terenach górniczych

Plik: I.2.KAWULOK [25-44].pdf

I.3.   Krzysztof GROMYSZ    ………………………………………………………………………..45
Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane

Plik: I.3.Gromysz [45-86].pdf

I.4.   Lidia FEDOROWICZ; Jan FEDOROWICZ; Dawid MROZEK   …87
Wpływ całkowitych deformacji podłoża górniczego na obiekt budowlany z wydzieleniem wpływu krzywizny terenu.Wytyczne do obliczeń

Plik: I.4.Mrozek_Fedorowicz [87-126].pdf

I.5.   Jan FEDOROWICZ; Lidia FEDOROWICZ; Magda LUBECKA  ……………………………………….. 127
Wpływ ruchów poziomych podłoża na obiekty budowlane. wytyczne do obliczeń

Plik: I.5.Fedorowicz i M-Lubecka [127-196].pdf

I.6.   Izabela BRYT-NITARSKA    …………………………………………………………… 197
Wpływ deformacji terenu na obiekty odkształcalne typu halowego

Plik: I.6.Bryt_Nitarska [197-220].pdf

I.7.   Rudolf MOKROSZ    ……………………………………………………………………………221
Wpływ ciągłych deformacji terenu na rurociągi podziemne

Plik: I.7.Rudolf_Mokrosz [221-236].pdf

CZĘŚĆ II  –  PRZYKŁADY OBLICZENIOWE

II.1.   Leszek SŁOWIK; Beata PARKASIEWICZ    …………………………….. 237
Przykład obliczeń rusztu fundamentowego na wpływ poziomych odkształceń terenu

Plik: II.1. Leszek Słowik_Beata Parkasiewicz [237-260].pdf

II.2.   Magda LUBECKA    ……………………………………………………………………………….261
Parcie gruntu na ściany budowli w warunkach poziomych odkształceń podłoża zagęszczających grunt

Plik: II.2.Magda_Lubecka [261-276].pdf

II.3.   Marta KADELA    ………………………………………………………………………………..277
Wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę

Plik: II.3.Marta Kadela [277-286].pdf

II.4.   Leszek CHOMACKI     ………………………………………………………………………..287
Wyznaczenie sił dla prostej hali stalowej pod wpływem poziomych odkształceń i krzywizny terenu

Plik: II.4.Leszek_Chomacki [287-302].pdf

II.5.   Leszek SZOJDA    ……………………………………………………………………………303
Sposoby zabezpieczenia budynków ścianowych na wpływ nieciągłych deformacji terenu

Plik: II.5.Leszek_Szojda [303-332].pdf

CZĘŚĆ III  –  KSZTAŁTOWANIE OBIEKTÓW I UWARUNKOWANIA PRAWNE

III.1.  KrzysztoF MICHALIK…………………………………………………………………………….333
Kształtowanie obiektów na terenach górniczych- małe sztywne budynki mieszkalne i usługowe

Plik: III.1 Krzyszfof_Michalik [333-364].pdf

III.2.  Tomasz NIEMIEC; Krzysztof GROMYSZ…………………………………………………………….. 365
Przeciwdziałanie skutkom wpływu eksploatacji górniczej

Plik: III.2.Niemiec_Gromysz [365-380].pdf

III.3.  Janusz ORLOF  ………………………………………………………………………………381
Prawne i techniczne aspekty współdziałania organów nadzoru górniczego w procesie realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych

Plik: III.3.Janusz Orlof [381-390].pdf

III.4.  Adam WOLNY …………………………………………………………………………………..391
Uwarunkowania prawne budownictwa na terenach górniczych w świetle Prawa Budowlanego i Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Plik: III.4.Adam Wolny [391-404].pdf

Część IV – INFORMACJE TECHNICZNE

Plik: IV.1 Łukasz_Bednarski [405-407].pdf