Co ile powinien być przeprowadzany przegląd budynku?

Domy i wszelkie inne obiekty budowlane, z których mamy na co dzień okazję korzystać budowane były w różnych okresach i na przestrzeni lat ich konstrukcja (czy choćby fundamenty) z wielu różnych powodów może zostać naruszona. Kontrolowanie stanu technicznego budynków okazać się więc może całkiem istotnym zagadnieniem. To, jak często powinny być przeprowadzane przeglądy okresowe budynków zależy od różnych czynników.

Przeglądy okresowe budynków – na jakie się dzielą?

Przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego budynku przeprowadzane są z wielu różnych powodów i w różnym odstępie czasu. Wyróżniamy przede wszystkim:

  • przeglądy półroczne – przeprowadzane są w przypadku obiektów, których powierzchnia przekracza 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2,
  • przeglądy roczne – przeprowadzane przede wszystkim w przypadku elementów budynków szczególnie narażonych na działanie warunków atmosferycznych lub też takich, które służą ochronie środowiska lub odprowadzaniu powietrza (przewody wentylacyjne, kominowe itd.),
  • przeglądy pięcioletnie – przeprowadzane są, gdy konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego budynku, jego estetyki, czy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

W razie wątpliwości co do tego, co jaki czas powinien być przeprowadzany przegląd okresowy budynku, warto skontaktować się biegłym w tym zakresie.