STRONA GŁÓWNA

Rzeczoznawca budowlany

Dr Inż. Krzysztof Michalik

jako biegły  z zakresu budownictwa świadczy pełen zakres usług budowlanych, sądowych, kosztorysowych oraz doradczych.

BIEGŁY z zakresu budownictwa

Ekspert w zakresie budownictwa, w postępowaniu sądowym dzięki specjalistycznej wiedzy  przedstawia opinie mającą znaczenie dla danej sprawy. Ma za sobą bogate doświadczenie o którym świadczy wieloletnia praktyka. 

Ekspertyzy budowlane, opinie sądowe

Zarówno jak i przedsądowe są przygotowywane zawsze z należytą dokładnością oraz profesjonalizmem. Dzięki bogatemu wieloletniemu doświadczeniu posiadamy zaufanie wśród naszych usługobiorców.

Wycena nieruchomości

Tworzona przez Rzeczoznawcę jest kierowana do szerokiego grona klientów. Biegły sądowy bierze pod uwagę szereg aspektów mających na celu określenia wartości danego obiektu.

RZECZOZNAWCA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ  DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG 

Skanowanie 3D

Pozwala na Zabezpieczenie materiału dowodowego z dokładnością 1 mm oraz pozwala na skanowanie elementarnych przedmiotów zarówno jak i otoczenia. Dzięki skanowaniu 3D biegły ma możliwość odtworzenia o dowolnym czasie danych potrzebnych do analizy danej sprawy. Skanowanie 3D odbywa się przy użyciu sprzętu wiodącej w tej branży marki. Metoda skanowania 3D w rzeczywistości jest dużo bardziej dokładna od obecnie używanych rozwiązań.

Zakres działalności :

 • ekspertyzy budowlane dotyczące projektowania i realizacji obiektów budowlanych, robót wykończeniowych, robót inżynieryjnych oraz drogowych,
 • badanie konstrukcji,
 • szkody górnicze,
 • diagnostyka budowlany,
 • oceny stanu technicznego,
 • wycena robót budowlanych,
 • wycena nieruchomości,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego poprzez skaning 3D.

Pełen zakres działalności.

Biegły Skarbowy

Rzeczoznawca działa również jako rzeczoznawca budowlany do spraw jakości produktów i usług państwowej inspekcji handlowej, biegły skarbowy z zakresu budownictwa

Członkostwo:

 • ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/BO/8495/13
 • POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Uprawnienia:

 • UPR.NR NR 8/98 – Rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania obiektów budowlanych oraz robót wykończeniowych,
 • NR 611/84,626/86- UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ,
 • BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ *,
 • RZECZOZNAWCA BUDOWLANY DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG W SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO.