STRONA GŁÓWNA

 WITAMY PAŃSTWA NA STRONIE

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

RZECZOZNAWCY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

DR INŻ. KRZYSZTOF MICHALIK

 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

 BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

SĄDÓW OKRĘGOWYCH W KATOWICACH, GLIWICACH, CZĘSTOCHOWIE I KRAKOWIE

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

 EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ

CZŁONEK ŚLĄSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA SLK/BO/8495/13

 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

*

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO UPR.NR NR 8/98 GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLNYCH NR 116/98/R.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ NR 611/84,626/86, W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ NR 393/85,  SPECJALNOŚI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ 58/86.
*

BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA POWOŁANY DECYZJĄ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH NR ADM.0151-148/13 Z DNIA  9 KWIETNIA 2013 ROKU , DECYZJĄ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NR  A-01420/131/13 Z DNIA  17 PAŻDZIERNIKA  2013 ROKU, DECYZJĄ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE NR ADM-0131-151/2013 Z DNIA  2 LISTOPADA  2013 ROKU, DECYZJĄ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH NR ADM.0131-105/13 Z DNIA  7 CZERWCA 2014 ROKU, DECYZJA PREZESA SĄDU OKREGOWEGO W KRAKOWIE NR. ADM.511-1-1/15/SO Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 ROKU O USTANOWIENIU BIEGŁYM Z ZAKRESU BUDOWNICTWA.

Na podstawie § 1 ust.2, § 2 i § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych Dz.U. nr 15,poz.133.

*

 BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ POWOŁANY NA PODSTAWIE ART.67 PAR.5 USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA; 1966 R. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2014 POZ.1619 Z PÓŻN. ZM. WPISANY NA LISTĘ BIEGŁYCH SKARBOWYCH UPRAWNIONYCH DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA MAJĄTKOWEGO ZGODNIE POSTANOWIENIEM; DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH NR 2401-EA2.518.5.2015 UNP 2401-03355  Z DNIA 09 PAŻDZIERNIKA 2015 ROKU.   
*

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG W SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO OGÓLNE WPISANY NA LISTĘ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH NR 00116. 

Powołany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 02.08.2001 r par.3 ust.1.w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług Dz.U. nr 85 poz.931 w związku z art.11 ust.1 art.1 ust.3 Ustawy Wojewódzkiego dnia 15.12.2000 o Inspekcji Handlowej, tekst jednolity Dz.U. nr 151 poz.1219 ze zm. z 2009 roku postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach PO.8430.6.2013 z dnia 10.09.2013 oraz art.104par.1 i 2 KPA o wpisie na listę rzeczoznawców jako niezależnego rzeczoznawcę wpisanego na „listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług” w specjalności budownictwo ogólne

*

Zakres: opinie i ekspertyzy budowlane w zakresie projektowania, realizacji obiektów budowlanych i robót wykończeniowych elementów budowlanych, robót inżynieryjnych i drogowych, jakości usług budowlanych, badania konstrukcji i materiałów budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa. szkody górnicze.


 Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą