STRONA GŁÓWNA

DR. INŻ. Krzysztof Michalik

DCE, PhD Doctorate in Cvil Engineering UNW NY USA

TEL 602 326 161

JEDYNY RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W POLSCE POSIADAJĄCY WSZELKIE UDOKUMENTOWANE UPRAWNIENIA RÓWNOCZEŚNIE W ZAKRESIE OCENY JAKOŚCI PROJEKTOWANIA I ROBÓT BUDOWLANYCH JAK I KOSZTORYSOWANIA  I  SZKÓD GÓRNICZYCH

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY CRRB nr 116/98R W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH NR 116/98R

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 8/98 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 2743 POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, SZKÓD GÓRNICZYCH, ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH, KOSZTORYSOWANIA I EKONOMIKI W BUDOWNICTWIE NADANE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZITB KOMITET RZECZOZNAWSTWA W WARSZAWIE

RZECZOZNAWCA nr 00116 PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ DO SPRAWA JAKOŚCI I USŁUG W SPECJALNOŚCI: BUDOWNICTWO OGÓLNE (OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SZKODY GÓRNICZE) USTANOWIONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH

BIEGŁY SKARBOWY nr UNP 2401-013355 W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ UPRAWNIONY DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWEGO USTANOWIONY PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 611/84, 629/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 58/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE DRÓG 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 393/85 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ 

              CZŁONEK ŚLASKIEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  nr SLK/BO/8495/13

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

AUTOR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, KSIĄŻEK I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI INŻYNIERSKICH I NAUKOWYCH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING IBASE, ZURICH, SWITZERLAND ORAZ CZŁONEK INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS UNIVERSAL ASSOCIATION OF CIVIL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS IRED UCASE, NEW YORK, USA.

Zakres działalności :

 • ekspertyzy budowlane dotyczące projektowania i realizacji obiektów budowlanych, robót wykończeniowych, robót inżynieryjnych oraz drogowych,
 • badanie konstrukcji,
 • szkody górnicze,
 • diagnostyka budowlany,
 • oceny stanu technicznego,
 • wycena robót budowlanych,
 • wycena nieruchomości,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego poprzez skaning 3D.

Pełen zakres działalności.

Biegły Skarbowy

Rzeczoznawca działa również jako rzeczoznawca budowlany do spraw jakości produktów i usług państwowej inspekcji handlowej, biegły skarbowy z zakresu budownictwa

Członkostwo:

 • ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/BO/8495/13
 • POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Uprawnienia:

 • UPR.NR NR 8/98 – Rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania obiektów budowlanych oraz robót wykończeniowych,
 • NR 611/84,626/86- UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ,
 • BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ *,
 • RZECZOZNAWCA BUDOWLANY DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG W SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO.